نام بیمارستانتلفن تماس آدرس
بيمارستان دكتر شيخ 37269021-5 مشهد - بلوار قرنی - میدان توحید – خیابان دکتر شیخ
بيمارستان چشم خاتم الانبياء(ص) مشهد 37281400 - 1 مشهد - بلوار قرنی - چهارراه ابوطالب
بيمارستان امام رضا(ع) - مشهد 38543031 - 9 مشهد - خیابان ابن سینا - حاشیه میدان امام رضا (ع)
بيمارستان شهيد كامياب 38592121 - 9 مشهد - خیابان فدائیان اسلام - نرسیده به چهار راه نخریسی
بيمارستان اميد 38426082 - 4 مشهد - خیابان کوهسنگی – میدان الندشت
بيمارستان دکتر علي شريعتي 35510010 - 7 مشهد - وکیل آباد – سه راهی شاندیز و طرقبه بطرف طرقبه
بيمارستان ام البنين(س) 32231061 - 4 مشهد - خیابان آیت ا... بهجت - نبش آیت ا... بهجت 16
بيمارستان آيت الله طـالــقــانـی - مشهد 05135423970-380 جاده سنتو- مقابل سه راه فردوسی : مـركـزآموزشـی، پژوهشـی و درمـانـي طـالـقـانـی
بيمارستان ابن سينا - مشهد 37112701 - 5 مشهد - میدان بوعلی – خیابان حرعاملی
بيمارستان منتصريه - مشهد 32291970 مشهد - خیابان امام خمینی 25 - پشت باغ ملی
مرکز تحقيقاتي درماني ناباروري ميلاد
بیمارستان علوی 38047 مشهد - خیابان امام رضا - 61
مرکز آموزشي پژوهشي و درماني کودکان اکبر 1891 مشهد - رضاشهر - بلوار کاوه - نرسیده به بلوار نماز
مرکز درماني ايثار
بيمارستان امام خميني(ره) - درگز 46221005 بلوار رازی - میدان مادر - بیمارستان امام خمینی
بيمارستان موسي بن جعفر قوچان 47233412 خیابان پرستار - بیمارستان موسی ابن جعفر ( ع )
بيمارستان شهدا 47224111 قوچان - خیابان امام خمینی بعد از پل اترک - بیمارستان شهدا
بيمارستان حضرت ابوالفضل(ع) كاشمر 58238300-9 میدان سینا - بیمارستان حضرت ابوالفضل ( ع )
بيمارستان شهيد مدرس - کاشمر 5227401 خیابان 17 شهریور، خیابان رازی - بیمارستان شهید مدرس
بيمارستان 22 بهمن خواف 54229501 - 9 میدان معلم - بیمارستان 22 بهمن
بيمارستان لقمان حكيم سرخس 34522229 خیابان مدنی، جنب فرمانداری - بیمارستان لقمان حکیم
بيمارستان وليعصر(عج) بردسکن 57222401 - 3 خیابان قائم - بیمارستان ولی عصر (عج)
بيمارستان خاتم الانبياء (ص) - تايباد 54523990 ابتدای بلوار امام خمینی - مقابل بیمارستان خاتم الانبیاء
بيمارستان خاتم الانبيا باخرز
بيمارستان امام حسن مجتبي(ع)-کلات 34724214 انتهای خیابان امام خمینی - بیمارستان امام حسن مجتبی ( ع )
بيمارستان امام خميني(ره) - فريمان
بيمارستان حضرت زهرا(س)فريمان 34621001 کیلومتر 3 جاده فریمان - تربت جام - بیمارستان حضرت زهرا ( س )
بيمارستان رشتخوار 56222802 بیمارستان حضرت زهرا ( س )
مركز آموزشي پژوهشي و درماني قائم عج-مشهد 38400001 - 9 مشهد - مشهد - ميدان دکتر شريعتي - ابتداي خيابان احمد اباد - درمانگاه مرکزي - مرکز اموزشي پژوهشي و درماني قائم عج
درمانگاه مرکزی طب ایرانی و مکمل